همکاران ما در اریاتک

{تخصص، دانش، تجربه} + {تعهد، حرفه‌ای‌گری، اعتماد متقابل}

تیم مدیریت

دکتر مهدی امین‌الرعایا

دکتر مهدی امین‌الرعایا

رئیس هیئت‌مدیره

سعید خوشبخت

سعید خوشبخت

مدیرعامل، عضو هیئت‌مدیره

هادی غریب

هادی غریب

مدیر اجرایی، عضو هیئت‌مدیره

تیم توسعه راهکار

علیرضا عربی

علیرضا عربی

توسعه‌دهنده بلاکچین

حجت جشن‌نیلوفر

حجت جشن‌نیلوفر

توسعه‌دهنده بلاکچین

حسین نمازیان

حسین نمازیان

توسعه‌دهنده بلاکچین

تیم توسعه کسب‌وکار

شهرزاد پاک‌گوهر

شهرزاد پاک‌گوهر

تحلیلگر راهکار و توسعه‌دهنده کسب‌وکار

ساینا آقابابایی

ساینا آقابابایی

کارشناس تحقیق‌وتوسعه

مدیریت فرآیندها

محمدرضا شاهبداغی

محمدرضا شاهبداغی

مدیر فرآیندها

تیم اجرایی ماینینگ

اسماعیل خوشبخت

اسماعیل خوشبخت

مدیر تیم اجرایی ماینینگ